BUREAU PROJECTEN ACTUEEL CONTACT
Atelier kantoor
1997
Het eenlaags kantoorgebouw gebruikt het kavel volledig en is toegankelijk via een pleintje met fontein. Via het verhoogde  entreegedeelte sluit het aan op de patio-tuin waardoor vanuit praktisch oogpunt alle werkruimten als rustpunt kunnen worden  ervaren. De gevels zijn opgebouwd uit grote breuksteen blokken van kalkzandsteen met vellingkant, een wereldprimeur met mogelijk  gevolg voor de bouwmakrt in die tijd. Een stalen constructie draagt de dakvloeren daar waar geheel glazen gevels zijn toegepast,  met als accent een buiten geplaatste luifelconstructie voor passieve zonwering.