Eco architectuur

Globaal de helft van de gerealiseerde opdrachten voor woningen en utiliteitsbouw worden gerealiseerd als dienstverlenend BNA architect. De andere helft bestaan uit projecten die zelf zijn geïnitieerd en in samenwerking met bouwbedrijven, ontwikkelaars en particulieren (CPO), al dan niet verenigd, in een collectief zijn ontwikkeld. Het zelf initiëren van nieuwe bouwthema’s speelt hierbij een wezenlijke rol. Hierbij worden, aan de hand van maatschappelijk onderzoek, ruimte-vraagstukken vertaald in nieuwe of op een nieuwe manier gebrachte gebruiksconcepten. Dit gebeurt binnen Eco architectuur b.v., waarin de thema’s energie zuinig, economisch bouwen en ecologisch beheren centraal staan. Het duurzame karakter van de te ontwikkelen bouwconcepten voert hierbij de boventoon, waarbij in nauw overleg met de opdrachtgever(s) maatwerk wordt geleverd.