Visie

Architectuur komt tot stand in samenwerking met de opdrachtgever, zijn gebruikerswensen, zijn budget en het waarderen van vormgeving. De uitdaging van ieder project ligt in het verkennen van de grenzen van de mogelijkheden. Hierbij staan bruikbaarheid en duurzaamheid voorop en wordt er gezocht naar een bevestiging van de eigen identiteit binnen de ruimtelijke mogelijkheden van de bouwlocatie.

Dienstverlenend

Het bureau stelt zichzelf als dienstverlenend bedrijf op. Hierbij wordt enerzijds de ervaring van gerealiseerde projecten gebruikt en anderzijds naar nieuwe mogelijkheden gezocht in de toepassing van vormgeving en materiaalgebruik. Hierbij staat ten alle tijden de opdrachtgever centraal.

Jos Abbo, architect

Jos Abbo, BNA Architect, voert directie over zijn architectenbureau Jos Abbo architect BNA b.v. met gekwalificeerde medewerkers, neemt bouwopdrachten aan van particulieren en bedrijven en voert deze veelal uit onder zijn bestek en uitvoering. Het architectenbureau is gevestigd in het gebouw Bouwkunst aan de Edvard Munchweg 107a te Almere Stad. Ook constructie- en installatie-concepten worden hier door samenwerkende bedrijven geleverd.

Jos Abbo, architect bna