Gijbels (2000)

Een huis op een middenkavel diagonaal geplaatst als twee volumes die in elkaar overgaan. De twee piramidedaken zijn voorzien van vlakke betonpannen die in een verholen goot overgaan in wit breuksteen gevels een zeer ruim uitzicht op de tuin en de straat aan de achterzijde van het kavel. De trap is centraal in de woning geplaatst en vormt een scheiding tussen entree, studie, garage enerzijds en de woonkamer/keuken anderzijds.