Keypoort (2002)

Bedrijf- en kantoorverzamelgebouwen Keypoort is ontwikkeld voor het huisvesten voor meerdere bedrijven. De twee vleugels van het gebouw kunnen gedeeld worden in gebruik en worden door de brug verenigd.