Villa Rahimi (2016)

Villa Rahimi is een plan voor een woonhuis van 355 m² bvo te Almere Overgooi. De woning zelf heeft in de basis een witte kleur. Alle ondergeschikte onderdelen van de woning zijn als donkere blokken aan het hoofdvolume toegevoegd.